Nyt fra menighedsrådet

OBS! Referater fra menighedsrådsmøder kan findes under Nyheder -> Nyt fra menighedsrådet

Grønbæk Sogns menighedsråd

Sognepræst

Erik Lippert Bjørn                                           86870105 / 30828059         erbj@km.dk

                                                                                                                                                 

Formand:

Helen Lykkegaard Nøhr                                    86870822 / 27631350       hln@fiberpost.dk

                                                                                                                                                 

Næstformand, sekretær, kasserer:

Connie Thorsager Lassen                                  22531120                          connie.lassen68@gmail.com         

 

Kontaktperson personalet:

Gerda Bovbjerg                                                 21668365                          gerda.gunnar@live.dk

                                                                                                                                                

Kirkeværge :

Morten E. Mouritsen                                          26128886                          mm.mouritsen@gmail.com

                            

Tove Kirkegaard Andreasen                               29635799                          tovekirkeandreasen@icloud.com

 

Bente E. S. Andersen                                         61860643                           bentestengaard@email.dk

 

Svend Erik Pedersen                                          29479302                           hanneogsvenderik@hotmail.com

 

Regnskabsfører (u.f.rådet)

Peter Andersen                                                   27808851                           jp_newhouse@hotmail.com

 

Bygningssagkyndig (u.f.rådet)

Arne Kirkegaard                                                42321585                            arnkirk@fibernyt.dk