Referater fra menighedsrådsmøder

14. maj 2020

22. april 2020

20. juni 2020

Dagsorden for næste møde

Onsdag, den 10. juni 2020, kl. 19.00

                

Vi holder god afstand. Der serveres ikke kaffe.

Der er ikke offentlig adgang a.h.t. reglen om 10 personer og smitterisiko.

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
     
  2. Budget 2021
  1. Åbent hus i den nye præstebolig inden indflytning

  2. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

   

·         Personalerepræsentanten

 

·         Kontaktpersonen

 

·         Provstiudvalget

 

·         Valgbestyrelsen

 

·         Aktivitetsudvalg

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

 

·         Diakoniudvalget

 

·         Byggeudvalget

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

 

·         Kirkeværge

 

·         Kirkegårdsudvalg

 

·         Kassereren

 

·         Formanden (kirkesyn)  

 

                     

  1. Eventuelt

 

 

 

30.05.2020/Helen L. Nøhr