Medlemskab

For optagelse/genoptagelse af medlemskab i folkekirken henvender man sig til præsten.

Ved ønske om at udtræde af folkekirken sendes en skriftlig anmodning til præsten/ kirkekontoret.

Det kan du evt. gøre via sikker post i menuen "kontakt".