Livets begivenheder

Aftaler om kirkelige handlinger, så som dåb og vielse træffes med sognepræsten.

Anmodning om borgerlig navngivning, navneændring og

Omsorgs- & Ansvarserklæringer skal indsendes digitalt via www.borger.dk 

 

Generel information på www.folkekirken.dk

Dåb

Konfirmation

 

Bryllup

Begravelse