Påskeforberedelse

Snart går vi ind i påsketiden, kirkens største festtid, som er de 7 uger fra påskedag til pinse. Men inden vi når frem til festen, har vi den uge, som man tidligere ”den stille uge” – en uge med nogle helligdage, som fører os igennem hele det menneskelige følelsesregister: fryd og harme, glæde og sorg, kærlighed og had og en hel del mere. Og det er på disse dage, som det også er i menneskelivet fra fødsel til grav; ingen følelse, positiv eller negativ, er ublandet. Der er altid et ”men”!

Palmesøndag hører vi, at Jesus blev modtaget som en konge i Jerusalem. Jesus kom til byen ridende på et æsel. Han kom som opfyldelsen af den gamle profeti: ”Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl.” Og folkeskarerne i byen modtog ham med hyldest: ”Hosianna, Davids Søn!” De gav ham den ære, som faktisk tilkom ham! Palmesøndag er derfor en dag til fryd og jubel! Men… Jesus vidste, at fryd og jubel få dage senere ville blive afløst af harme og råb om korsfæstelse!

Skærtorsdag fejrer vi, at Jesus indstiftede nadveren. Nadveren, som kirken stadig fejrer, er både en fortsættelse af det måltidsfællesskab, som Jesus havde med syndere og udstødte, og et himmelsk festmåltid for hans disciple til alle tider – indtil de engang skal sidde til bords med ham i hans rige. Derfor er skærtorsdag en dag til glæde og fest! Men… det er også dagen før den lange fredag. Det var i den nat, da han blev forrådt, at han tog brød og vin og gav det som sit legeme og blod. Blot få timer senere blev glæden og festen til sorg og smerte.

Langfredag er kirkeårets mørkeste dag, en dag fuld af smerte. På den dag hører vi om Jesu lidelse og død, og vi hører om menneskers ondskab og svigt. Jesu korsfæstelse afslører det værste i mennesker. Derfor står langfredag i hadets og nederlagets tegn. Men… langfredag viser os også Jesu kærlighed. Så langt gik han for at nå og frelse mennesker – nå om bag ondskab og svigt! Og vi ved, at på tredjedagen for hans død ventede sejren! Had blev overvundet af kærlighed, nederlag blev vendt til sejr!

Påskedag er derfor kirkeårets lyseste dag. Denne dag forkynder os, at alt ondt, selv døden er overvundet. Graven var tom, og Jesus lever! Denne dag er der ikke noget ”men”! Påskedags glæde er ublandet! Her er noget, som overgår menneskelivet fra fødsel til grav. Ikke desto mindre får vi lov at fejre det midt i menneskelivet, som vi kender det! Dagene i den stille uge afspejler menneskelivet – påsken overgår det! Og det er så stort, at vi ikke kan fejre det på en dag, men må fortsætte i 7 uger!

Derfor: God påskeforberedelse! Og glædelig påske – når vi kommer dertil!

Kommende gudstjenester

BegivenhedDato

Ans Kirke

Jørgen Løvstad

23. jun 09:00
10:00
23. jun 09:00 -
10:00

Grønbæk Kirke

Erik Bjørn

30. jun 09:00
10:00
30. jun 09:00 -
10:00

Ans Kirke

Erik Bjørn

30. jun 10:30
11:30
30. jun 10:30 -
11:30

Grønbæk Kirke

Erik Bjørn

7. jul 10:30
11:30
7. jul 10:30 -
11:30

Ans Kirke

Jørgen Løvstad

14. jul 09:00
10:00
14. jul 09:00 -
10:00

Ans Kirke

Jørgen Løvstad

21. jul 10:30
11:30
21. jul 10:30 -
11:30

Grønbæk Kirke

Anders Bo Engrob Jørgensen

28. jul 09:00
10:00
28. jul 09:00 -
10:00