Referater fra menighedsrådsmøder

14. maj 2020

22. april 2020

20. juni 2020

19. august 2020

Dagsorden for næste møde

 

 

            Dagsorden menighedsrådsmøde

Torsdag, den 8. oktober 2020, kl. 19.00

                

Vi holder god afstand. Vi medbringer hver især kaffe mm. 

 

Dagsorden:

 

 

  1. Godkendelse af dagsorden
     
  2. Lysglobe. Besøg af firmet Fredberg. Lene Bergstrøm deltager her.

 

  1. Afholdelse af julegudstjenester i Corona-tid

 

  1. Resultatopgørelse 30.09.20

 

5.    5-årsplaner for investeringsønsker.

 

6.    Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

   

·         Personalerepræsentanten

 

·         Kontaktpersonen

 

·         Provstiudvalget

 

·         Valgbestyrelsen

 

·         Aktivitetsudvalg

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

 

·         Diakoniudvalget

 

·         Byggeudvalget

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

 

·         Kirkeværge

 

·         Kirkegårdsudvalg

 

·         Kassereren

 

·         Formanden

 

                     

  1. Eventuelt

 

 

 

26.09.2020/Helen L. Nøhr