Dagsorden menighedsrådsmøde

 

 

Onsdag, den 13. Januar 2021, kl. 19.00

i Sognehuset i Ans

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 1. Skiltning ved den nye p-plads. Vi skal tage stilling hvorledes der skal skiltes. Dels permanent og hvorledes der skal ”spærres” ved f.x. begravelser.
 2. Kirketælling. Der skal fortsat laves optælling ved alle begivenheder i såvel kirke som sognehus. Ved en del af arrangementerne er der fastsat, hvem der laver optælling. Vi skal sikre, at der tælles op ved alle arrangementer.  

 1. Tilmelding til kursus d. 03.02.2021

 1. Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden for Grønbæk Sogns menighedsråd. (bilag vedhæftet)

 1. Gennemgang og vedtagelse af vedtægt for valgt sekretær. (bilag vedhæftet)

 1. Orientering fra  

 • Sognepræsten

    

 • Personalerepræsentanten

 • Kontaktpersonen

 • Provstiudvalget

 • Aktivitetsudvalg

 • Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

 • Diakoniudvalget

 • Fællesnævneren/kommunikation 

 • Kirkeværge

 

 • Kirkegårdsudvalg

 • Kassereren

 • Formanden.   

        .  Eventuelt