Du er her: 

Julehjælp

 

Grønbæk Sogn råder over en række legater, som gør det muligt at give julehjælp til beboere i sognet, som måtte have behov for det. Der uddeles pakker med købmandsvarer for beløb mellem ca. 400 kr. og 900 kr.

Ansøgning om julehjælp skal sendes til sognepræst Erik Lippert Bjørn, Finderupsvej 3, 8643 Ans By, e-mail: erbj@km.dk. I ansøgningen skal anføres en begrundelse for ansøgningen, og husstandens sammensætning skal angives.

Frist for ansøgning er mandag den 7. december.